Základné informácie

Charakteristika Psychologickej poradne

Psychologická poradňa poskytuje študentom všetkých študijných odborov a  pracovníkom UCM komplexné poradenstvo, pomoc a podporu v rôznych životných situáciách, zahrňujúc osobnú, študijnú i pracovnú oblasť.     

Aktuálna situácia pandémie ochorenia COVID-19 prináša zvýšené prežívanie úzkosti a depresívnych symptómov naprieč populáciou, študentov nevynímajúc. Protipandemické opatrenia a dištančná výučba predstavujú ďalšie nároky, ktorým čelíme. 

Odhliadnuc od uvedeného, prostredie a spôsob univerzitného štúdia môže byť pre mnohých študentov záťažové, a to hneď vo viacerých oblastiach. Nielen samotný nástup na nový spôsob štúdia, či celé obdobie, ktoré študenti na vysokej škole strávia, ale rovnako aj prirodzený spôsob dospievania a stabilizácie v oblasti profesijného smerovania, osobnostné dozrievanie či oblasť partnerských vzťahov. V každej tejto sfére môžu nastať situácie, kedy študenti potrebujú vyhľadať odbornú pomoc psychológa. Pri viacerých typoch problémov môže mať včasná psychologická intervencia zásadný preventívny charakter. Sekundárne pole pôsobnosti psychologickej poradne predstavujú samotní zamestnanci UCM, ktorí čelia ako v pracovnej, tak i v osobnej sfére špecifickým záťažovým situáciám bez možnosti odbornej konzultácie. Prípadnú pomoc, nasmerovanie alebo odbornú konzultáciu môžete získať v našej poradni, ktorá je otvorená i pre Vás.

Služby Psychologickej poradne sú k dispozícii výlučne študentom a pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom univerzity. Termín prvého stretnutia je plánovaný v závislosti od aktuálneho vyťaženia pracovníkov centra a rozsah spolupráce je limitovaný v závislosti od povahy problému, spravidla sa stanovuje na 5-10 sedení. Všetky poskytované psychologicko-poradenské služby sú bezplatné.  

Kto sme a ako pracujeme?

Aktuality
Pozvánka na Interdisciplinárnu doktorandskú konferenciu LOQUERE 2024

Milí študenti, pozývame Vás na 5.ročník Interdisciplinárnej doktorandskej konferencie LOQUERE, kto...
ZMENA! Rozvrh hodín externé štúdium – zimný semester akademického roka 2023/2024 

Milí študenti, rozvrh hodín pre externé štúdium ZS AR 2023/24 nájdete na tomto odkaze.
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
  • Katedra psychológie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete