Základné informácie

Charakteristika Psychologickej poradne

Psychologická poradňa poskytuje študentom všetkých študijných odborov a  pracovníkom UCM komplexné poradenstvo, pomoc a podporu v rôznych životných situáciách, zahrňujúc osobnú, študijnú i pracovnú oblasť.     

Aktuálna situácia pandémie ochorenia COVID-19 prináša zvýšené prežívanie úzkosti a depresívnych symptómov naprieč populáciou, študentov nevynímajúc. Protipandemické opatrenia a dištančná výučba predstavujú ďalšie nároky, ktorým čelíme. 

Odhliadnuc od uvedeného, prostredie a spôsob univerzitného štúdia môže byť pre mnohých študentov záťažové, a to hneď vo viacerých oblastiach. Nielen samotný nástup na nový spôsob štúdia, či celé obdobie, ktoré študenti na vysokej škole strávia, ale rovnako aj prirodzený spôsob dospievania a stabilizácie v oblasti profesijného smerovania, osobnostné dozrievanie či oblasť partnerských vzťahov. V každej tejto sfére môžu nastať situácie, kedy študenti potrebujú vyhľadať odbornú pomoc psychológa. Pri viacerých typoch problémov môže mať včasná psychologická intervencia zásadný preventívny charakter. Sekundárne pole pôsobnosti psychologickej poradne predstavujú samotní zamestnanci UCM, ktorí čelia ako v pracovnej, tak i v osobnej sfére špecifickým záťažovým situáciám bez možnosti odbornej konzultácie. Prípadnú pomoc, nasmerovanie alebo odbornú konzultáciu môžete získať v našej poradni, ktorá je otvorená i pre Vás.

Služby Psychologickej poradne sú k dispozícii výlučne študentom a pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom univerzity. Termín prvého stretnutia je plánovaný v závislosti od aktuálneho vyťaženia pracovníkov centra a rozsah spolupráce je limitovaný v závislosti od povahy problému, spravidla sa stanovuje na 5-10 sedení. Všetky poskytované psychologicko-poradenské služby sú bezplatné.  

Kto sme a ako pracujeme?

Aktuality
Bloková výuka LS 2023

 

Milí študenti,

 

bloková výučba pre 1Bc ,predmetu „Psychohygienaaduševné zdravie“ s prof. Ognenom Spasovskim, PhD. Sa bude konať v čase podľa rovrhu, v n...
Výučba s dr. Mirdalíkovou

Vážení študenti, 

v dňoch 6.2. až 10.2. 2023 sa nerealizuje výučba ani konzultačné hodiny s dr. Mirdalíkovou. 
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
  • Katedra psychológie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete