Základné informácie

Charakteristika psychologickej poradne

Psychologická poradňa poskytuje študentom všetkých študijných odborov a  pracovníkom UCM komplexné poradenstvo, pomoc a podporu v rôznych životných situáciách, zahrňujúc osobnú, študijnú i pracovnú oblasť.     

Prostredie a spôsob univerzitného štúdia môže byť pre mnohých študentov nadmieru záťažové, a to hneď vo viacerých oblastiach. Nielen samotný nástup na nový spôsob štúdia, či celé obdobie, ktoré študenti na vysokej škole strávia, ale rovnako aj prirodzený spôsob dospievania a stabilizácie v oblasti profesijného smerovania, osobné dozrievanie či oblasť partnerských vzťahov. V každej tejto sfére nastávajú situácie, kedy študenti potrebujú vyhľadať odbornú pomoc psychológa. Pri viacerých typoch problémov môže mať včasná psychologická intervencia zásadný preventívny charakter. Sekundárne pole pôsobnosti poradenského centra predstavujú samotní zamestnanci UCM, ktorí čelia ako v pracovnej, tak i osobnej sfére svojim vlastným záťažovým situáciám bez možnosti odbornej konzultácie. Prípadnú pomoc alebo odbornú konzultáciu môžete získať v našej poradni, ktorá je otvorená pre Vás.

Služby psychologickej poradne sú k dispozícii výlučne študentom a pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom univerzity. Všetky poskytované psychologicko-poradenské služby centra sú bezplatné.  

Kto sme a ako pracujeme?

Aktuality
Ponuka pre študentov a absolventov psychológie 
Výučba s prof. Spasovskim 
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Kontakt
  • Katedra psychológie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete