Magisterské štúdium

Magisterské štúdium predstavuje II. stupeň vysokoškolského štúdia, ktoré nadväzuje na bakalársky stupeň. Absolvent magisterského štúdia v odbore psychológia môže osvojené psychologické poznatky, metódy a postupy využívať k napomáhaniu optimálneho osobnostného a sociálneho rozvoja človeka a k zvyšovaniu kvality jeho života. Získava kvalifikáciu na výkon povolaní, ktoré predpokladajú alebo vyžadujú profesionálnu znalosť psychologických poznatkov.

Pre precíznejšiu orientáciu v ponúkanom odbore a jeho obsahovej náplni sú prístupné k nahliadnutiu Informačné listy jednotlivých predmetov.

Magisterské štúdium je ukončené štátnou skúškou a obhajobou diplomovej práce. Obsahové náplne štátnej skúšky v jednotlivých predmetoch sú k dispozícii:

Harmonogram štúdia pre AR 2017/2018

Rozvrh je k dispozícii tu

Študenti jednotlivých ročníkov sa delia na skupiny nasledovne:


Témy magisterských záverečných prác pre akademický rok 2017/2018

Vyučujúci pôsobiaci na katedre psychológie v súlade s svojim odborným zameraním vypisujú témy diplomových prác, na ktoré majú študenti možnosť sa prihlásiť. Konkrétne uchopenie témy a jej ďalšie špecifikovanie v rámci spracovania práce je predmetom konzultácií s konkrétnym vyučujúcim.

Navrhované témy pre diplomové práce sú k nahliadnutiu tu: Mgr témy


Aktuality
Výučba Biodromálnej psychológie v piatok 24.11. 
Výučba a konzultačné hodiny dr. Baranovskej 
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Kontakt
  • Katedra psychológie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: maria.hideghetyova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
  • fax: 033 5565 106
Sociálne siete