Profil katedry

Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vznikla v roku 1998, kedy sa vyčlenila z Ústavu sociálnej komunikácie, ktorý združoval pedagógov a zabezpečoval výučbu v oblasti pedagogických, psychologických, sociologických a politologických disciplín.

Katedra psychológie zabezpečuje štúdium v študijnom programe psychológia. V súčasnosti ponúka dva stupne vysokoškolského štúdia jednoodborovej psychológie:

  • Denné bakalárske štúdium predstavuje prvý stupeň kvalifikácie predmetného odboru.
  • Magisterské štúdium predstavuje II. stupeň VŠ štúdia. Absolvent získava kvalifikáciu na výkon povolaní, ktoré vyžadujú profesionálnu znalosť psychologických poznatkov.

Katedra psychológie sa v oblasti vedeckého výskumu orientuje najmä na aktuálne otázky z oblasti sociálnej, poradenskej, personálnej, či edukačnej psychológie.

Vedecko-pedagogickí zamestnanci katedry systematicky riešia domáce a zahraničné vedecko-výskumné úlohy (napr. projekt VEGA „Psychoteritorialita v ľudskom správaní“, tiež projekty venované rozvoju sociálnej, policajnej a politickej psychológie).
Katedra psychológie FF UCM v spolupráci s Psychologickým ústavom Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne pravidelne organizuje vedeckú konferenciu „Kondášove dni“, podporuje študentov v odbornej činnosti (ŠVOČ), poskytuje výučbu psychologických disciplín pre študentov Učiteľstva akademických predmetov. Pre záujemcov o štúdium psychológie katedra organizuje prípravné kurzy. 

Aktuality
Termíny blokovej výučby 
Rozvrh LS 2019/2020 pre externú formu štúdia 
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Kontakt
  • Katedra psychológie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete