Profil katedry

Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vznikla v roku 1998, kedy sa vyčlenila z Ústavu sociálnej komunikácie, ktorý združoval pedagógov a zabezpečoval výučbu v oblasti pedagogických, psychologických, sociologických a politologických disciplín.

Katedra psychológie zabezpečuje štúdium v študijnom programe psychológia. V súčasnosti ponúka tri stupne vysokoškolského štúdia jednoodborovej psychológie:

  • Bakalárske štúdium predstavuje I. stupeň kvalifikácie predmetného odboru a realizuje sa v dennej i externej forme.
  • Magisterské štúdium predstavuje II. stupeň štúdia, ktorý sa realizuje v dennej alebo externej forme. Absolvent získava kvalifikáciu na výkon povolaní, ktoré vyžadujú profesionálnu znalosť psychologických poznatkov.
  • Doktorandské štúdium predstavuje III.stupeň štúdia a realizuje sa v dennej i v externej forme v odbore Všeobecná a experimentálna psychológia

Katedra psychológie sa v oblasti vedeckého výskumu orientuje najmä na aktuálne otázky z oblasti sociálnej, poradenskej, personálnej, či edukačnej psychológie.

Vedecko-pedagogickí zamestnanci katedry systematicky riešia domáce a zahraničné vedecko-výskumné úlohy (napr. projekt VEGA „Psychoteritorialita v ľudskom správaní“, tiež projekty venované rozvoju sociálnej, policajnej a politickej psychológie).
Katedra psychológie FF UCM v spolupráci s Psychologickým ústavom Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne pravidelne organizuje vedeckú konferenciu „Kondášove dni“, podporuje študentov v odbornej činnosti (ŠVOČ), poskytuje výučbu psychologických disciplín pre študentov Učiteľstva akademických predmetov. Pre záujemcov o štúdium psychológie katedra organizuje prípravné kurzy. 

Aktuality
Okruhy k predmetu ŠS- Kolokviálna skúška

Vážení študenti, okruhy k predmetu Kolokviálna skúška nájdete: pre Bc. stupeň: sylabus podľa systému AIS z predmetov Všeobecná psych...
Pozvánka na online prednášky prof. Polunina z Ukrajiny

Pozývame Vás na online prednášky nášho kolegu prof. Polunina z Ukrajiny.

Prednášky sa uskutočnia prostredníctvom MS Te...
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Kontakt
  • Katedra psychológie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete