Aktuality

Úspešné ukončenie projektu "The Pursuit of Wisdom in Adult Education (Sophia)" č. No 2020-1-PL01-KA204-082037


Štátne skúšky 2022/2023

Milí študenti, dovoľujeme si vám oznámiť, že štátne skúšky pre akademický rok 2022/23 sa uskutočnia v termínoch:

  • externé štúdium: 24.5.2023
  • denné štúdium: 30.5.2023; 31.5.2023; 1.6.2023

Harmonogram dostupný tu. (aktualizované 22.5.2023)

 

Katedrové kolo ŠVOČ

Milí študenti, dňa 29.3.2023 od 10:00 sa bude konať katedrové kolo ŠVOČ, kde prihlásení študenti budú prezentovať výsledky svojej výskumnej činnosti. Katedrové kolo je prístupné aj Vám, bude sa konať v miestnosti H1.10, a prenos bude aj online, na ktorý pozvánku si nájdete vo svojich e-mailoch. 

 

Bloková výuka LS 2023

 

Milí študenti,

 

bloková výučba pre 1Bc ,predmetu „Psychohygienaaduševné zdravie“ s prof. Ognenom Spasovskim, PhD. Sa bude konať v čase podľa rovrhu, v nasledovné dni:

21.04. - prezenčne S01

28.04.  - online 

05.05. - online

Bloková výučba pre 3Bc skupina C, predmetuSociálno-psychologický výcvik“ s Mgr. Ema Benka, PhD. Sa bude konať prezenčne v čase a miestnosti podľa rozvrhu, v nasledovné dni: 24.3., 31.3., 14.4.


 

Výučba s dr. Mirdalíkovou

Vážení študenti, 

v dňoch 6.2. až 10.2. 2023 sa nerealizuje výučba ani konzultačné hodiny s dr. Mirdalíkovou. 

 

Deň otvorených dverí FF UCM v Trnave

Dňa 08.02.2023, v čase od 9:00 do 12:00 sa v priestoroch miestnosti S0.1 uskutoční Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UCM v Trnave. Srdečne pozývame všetkých záujemcov. 

 

Rozvrh hodín – letný semester akademického roka 2022/2023

Milí študenti, rozvrh hodín pre externé a denné štúdium LS AR 2022/23 nájdete na tomto odkaze.

 

Výzva na prihlásenie do ERASMUS + mobility 2023/24 (aktualizácia termínov)

Milí študenti,

Aj v roku 2023/2024 je možné vycestovať na študijný pobyt na zahraničné spolupracujúce univerzity v rámci programu Erasmus +. Študentské mobility zahŕňajú štúdium na zazmluvnenej VŠ v zahraničí na jeden semester (prípadne predĺženie na dva, nie je automatické).

- bližšie informácie nájdete na tomto odkaze

-do výberového konania sa môžu prihlásiť študenti všetkých ročníkov (denní i externí), okrem končiacich Mgr., PhD..

-predmety absolvované v zahraničí zhodné s predmetmi zapísanými tu, sa po príchode uznávajú, nezhodné predmety sa posudzujú individuálne (ako PVP, VP), alebo študent predmet (ak na mobilite taký nie je) absolvuje individuálne, dištančne tu.

PRIHLÁSENIE SA do programu:

Študenti sa môžu prihlásiť do výberového konania o nominovanie do programu tým, že zašlú katedrovému koordinátorovi (Mgr. Zuzana Rojková, PhD,) svoj životopis a motivačný list v anglickom jazyku (pri záujme o českú univerzitu stačí v slovenskom jazyku) do 1.februára 2023 (18:00).

- Motivačný list má byť zameraný na štúdium v konkrétnej krajine, meste, na konkrétnej univerzite.

- Zazmluvnené univerzity nájdete v súbore "zoznam bilaterálnych zmlúv" na tomto odkaze.

Spolu s požadovanými súbormi študent zašle koordinátorovi informáciu o semestri, v ktorom chce mobilitu absolvovať a náhradnú univerzitu (pre každú je obmedzený počet študentov).

- Výberové konanie sa bude realizovať 3.2.2023 na základe zaslaných podkladov a informácií z AIS o prospechu študentov. Podmienky, podľa ktorých sa zostaví poradie nominovaných študentov: stupeň štúdia (uprednostnenie vyšších stupňov), poradie mobility (uprednostnenie prvej mobility), prospech študentov (uprednostnenie študentov bez opakovaných predmetov).

Výzva je vypísaná aj pre zamestnancov, ktorí chcú vycestovať na Erasmus + mobility výučba alebo stáž. 

 

Harmonogram štátnych skúšok (január 2023)

Vážení študenti,

harmonogram štátnych skúšok, ktoré budú prebiehať 25.01.2023 máte k nahliadnutiu v uvedenom dokumente.

 

Kolokviálna skúška 2022/2023

Milí študenti, dávame do pozornosti okruhy ku kolokviálnej skúške Bc. / Mgr. štúdia. Jednotlivé okruhy môžeme nájsť na nasledujúcom odkaze. Odporúčaná literatúra- podľa infolistu daného predmetu.

 
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Kontakt
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Kontakt
  • Katedra psychológie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete