Personálne obsadenie

Vedenie katedrydoc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
Vedúca katedry 

Nám. J. Herdu 2, miestnosť 304 b
Kontakt:
tel.: +421 33-556 52 95
mail: slavka.demuthova(zav)ucm.sk
ORCID iD
 
Mgr. Ivana Václaviková, PhD. 
Zástupkyňa vedúcej katedry  

Nám. J. Herdu 2, miestnosť 305 a 
Kontakt
tel.: 
mail: ivana.vaclavikova(zav)ucm.sk
ORCID iD
PhDr. Dominika Doktorová, PhD. 
Prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
  
Miestnosť H 116 
Kontakt
tel.: 
mail: dominika.doktorová(zav)ucm.sk
ORCID iD

PhDr. Jana Hubinská, PhD. 
Koordinátorka štúdia pre denné štúdium
  

Miestnosť H 116 
Kontakt
tel.: 
mail: jana.hubinska(zav)ucm.sk

Mgr. Marta Vavrová, PhD. 
Koordinátorka štúdia pre externé štúdium  

Nám. J. Herdu 2, miestnosť 304 a 
Kontakt
tel.: 
mail: marta.vavrova(zav)ucm.sk

Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD. 
Koordinátorka pre Erasmus+ mobility
  

Nám. J. Herdu 2, miestnosť 305 b 
Kontakt
tel.:
mail: zuzana.rojkova(zav)ucm.sk

PhDr. Andrea Baranovská, PhD. 
Koordinátorka pre rigorózne konanie 
Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami  
Nám. J. Herdu 2, miestnosť 304 b 
Kontakt
tel.:
mail: andrea.baranovska(zav)ucm.sk

ORCID iD        

Profesori

prof. Ognen Spasovski, PhD. Kontakt:
tel.:
mail: psychologia(zav)ucm.sk
ORCID iD

prof. PhDr. Marek Blatný, CSc. 


Kontakt

tel.: 
mail: marek.blatny(zav)ucm.sk


prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD. 

Kontakt
tel.: 
mail: andrej.demuth(zav)ucm.sk


Docenti


doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
Vedúca katedry 

Nám. J. Herdu 2, miestnosť 304 b
Kontakt:
tel.: +421 33-556 52 95
mail: slavka.demuthova(zav)ucm.sk
ORCID iD
 
doc. Radovan Šikl, PhD. 
  


Kontakt
tel.: 
mail: radovan.sikl(zav)ucm.sk

Odborní asistenti

PhDr. Andrea Baranovská, PhD. 
Koordinátorka pre rigorózne konanie 
Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami  
Nám. J. Herdu 2, miestnosť 304 b 
Kontakt
tel.:
mail: andrea.baranovska(zav)ucm.sk

ORCID iD        

PhDr. Dominika Doktorová, PhD. 


Miestnosť H 116 
Kontakt
tel.: 
mail: dominika.doktorová(zav)ucm.sk
ORCID iD

PhDr. Rudolf Fábry, PhD. 


Miestnosť H 115
Kontakt:
tel.:
mail: rudolf.fabry(zav)ucm.sk
ORCID iD


Mgr. Jana Holienková, PhD. 
  

Nám. J. Herdu 2, miestnosť 305 a 
Kontakt
tel.: 
mail: jana.holienkova(zav)ucm.sk

PhDr. Jana Hubinská, PhD. 
Koordinátorka štúdia pre denné štúdium
  

Miestnosť H 116 
Kontakt
tel.: 
mail: jana.hubinska(zav)ucm.sk

PhDr. Zuzana Mičková, PhD. 

 
Nám. J. Herdu 2, miestnosť 305 b
Kontakt
tel.: 
mail: zuzana.mickova(zav)ucm.sk

Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD. 
Koordinátorka pre Erasmus+ mobility
  

Nám. J. Herdu 2, miestnosť 305 b 
Kontakt
tel.:
mail: zuzana.rojkova(zav)ucm.sk

Mgr. Lenka Selecká, PhD. 


Nám. J. Herdu 2, miestnosť 305 a 
Kontakt
tel.: 
mail: lenka.selecka(zav)ucm.sk


PhDr. Iveta Šefarová, PhD. 


Miestnosť H 115 
Kontakt
tel.: 
mail: iveta.sefarova(zav)ucm.sk

Mgr. Marta Vavrová, PhD. 
Koordinátorka štúdia pre externé štúdium  

Nám. J. Herdu 2, miestnosť 304 a 
Kontakt
tel.: 
mail: marta.vavrova(zav)ucm.sk

Mgr. Ivana Václaviková, PhD. 
Zástupkyňa vedúcej katedry  

Nám. J. Herdu 2, miestnosť 305 a 
Kontakt
tel.: 
mail: ivana.vaclavikova(zav)ucm.sk

Interné doktorandky a doktorandi

PhDr. Veronika Kalivodová


Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316 b 
Kontakt
tel.:
mail: kalivodova1(zav)ucm.sk

        

.Mgr. Kristína Mydlová
 

Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316 b 
Kontakt
tel.: 
mail: mydlova1(zav)ucm.sk


Mgr. Ivana Mirdalíková


Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316 b
Kontakt
tel.: 
mail: mirdalikova1(zav)ucm.sk


Mgr. Lucia Gažovičová
  

Nám. J. Herdu 2, miestnosť 304 a 
Kontakt
tel.: 
mail: gazovicova1(zav)ucm.sk


Mgr. Dominika Kochanová

 
Nám. J. Herdu 2, miestnosť 304 a
Kontakt
tel.: 
mail: kochanova3(zav)ucm.sk


Mgr. Peter Šebáň 


Nám. J. Herdu 2, miestnosť 304 a

Kontakt:
tel.:
mail: seban1(zav)ucm.sk

Mgr. Monika Viskupič

 
Nám. J. Herdu 2, miestnosť 304 a
Kontakt
tel.: 
mail: viskupic2(zav)ucm.sk


Aktuality
Pokyny k augustovým štátnym skúškam
Zahlasuj za najlepšiu študentskú prácu na MŠPD! 
Kalendár
po ut st št pi so ne
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Kontakt
  • Katedra psychológie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete