Personálne obsadenie

Vedenie katedry

Mgr. Marta Vavrová, PhD. 
Vedúca katedry
Nám. J. Herdu 2, miestnosť 314 a 
Kontakt
tel.: +421 33 5565 294
mail: marta.vavrova(zav)ucm.sk
VUPCH

  
Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD. 
Zástupkyňa vedúcej katedry
Nám. J. Herdu 2, miestnosť 315 b
Kontakt
tel.: +421 33 5565 291
mail: zuzana.rojkova(zav)ucm.sk
PhDr. Dominika Doktorová, PhD. 
Prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
Miestnosť H 116 
Kontakt
tel.: +421 33 5565 298
mail: dominika.doktorova(zav)ucm.sk
ORCID iD
VUPCH a VTC

PhDr. Jana Hubinská, PhD. 
Koordinátorka štúdia pre denné štúdium
  
Miestnosť H 116 
Kontakt
tel.: +421 33 5565 298
mail: jana.hubinska(zav)ucm.sk
VUPCH

Mgr. Lenka Selecká, PhD. 
Koordinátorka štúdia pre externé štúdium  
Nám. J. Herdu 2, miestnosť 315 a 
Kontakt
tel.: +421 33 5565 293
mail: lenka.selecka(zav)ucm.sk
Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD. 
Koordinátorka pre Erasmus+ mobility
  
Nám. J. Herdu 2, miestnosť 315 b
Kontakt
tel.: +421 33 5565 291
mail: zuzana.rojkova(zav)ucm.sk
Profesori

prof. Ognen Spasovski, PhD. 


Kontakt:
tel.:
mail: psychologia(zav)ucm.sk

doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD., mim. prof. 
riaditeľka Centra psychologického poradenstva a výskumu
Nám. J. Herdu 2, miestnosť 314 b
Kontakt:
tel.: +421 33 5565 295
mail: slavka.demuthova(zav)ucm.sk
ORCID iD
VUPCH a VTC

prof. PhDr. Marek Blatný, CSc. 


Kontakt

tel.: 
mail: marek.blatny(zav)ucm.sk


prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD. 

Kontakt
tel.: 
mail: andrej.demuth(zav)ucm.sk


Docenti

PhDr. Dominika Doktorová, PhD. 
Prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
Miestnosť H 116 
Kontakt
tel.: +421 33 5565 298
mail: dominika.doktorova(zav)ucm.sk
ORCID iD
VUPCH a VTC

PhDr. Zuzana Mičková, PhD. 

Nám. J. Herdu 2, miestnosť 315 b
Kontakt
tel.: +421 33 5565 291
mail: zuzana.mickova(zav)ucm.sk

Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD. 
Zástupkyňa vedúcej katedry
Koordinátorka pre Erasmus+ mobility  
Nám. J. Herdu 2, miestnosť 315 b 
Kontakt
tel.: +421 33 5565 291
mail: zuzana.rojkova(zav)ucm.sk

doc. Radovan Šikl, PhD. 
  


Kontakt
tel.: 
mail: radovan.sikl(zav)ucm.sk

Odborní asistenti

PhDr. Dominika Doktorová, PhD. 

Miestnosť H 116 
Kontakt
tel.: +421 33 5565 298
mail: dominika.doktorova(zav)ucm.sk
ORCID iD
VUPCH a VTC

PhDr. Rudolf Fábry, PhD. 

Miestnosť H 115
Kontakt:
tel.: + 421 33 5565 292
mail: rudolf.fabry(zav)ucm.sk
VUPCH


Mgr. Jana Holienková, PhD.  

Nám. J. Herdu 2, miestnosť 315 a
Kontakt
tel.: +421 33 5565 293
mail: jana.holienkova(zav)ucm.sk
VUPCH

PhDr. Jana Hubinská, PhD. 
Koordinátorka štúdia pre denné štúdium
  
Miestnosť H 116 
Kontakt
tel.: +421 33 5565 298
mail: jana.hubinska(zav)ucm.sk
VUPCH

PhDr. Zuzana Mičková, PhD. 

Nám. J. Herdu 2, miestnosť 315 b
Kontakt
tel.: +421 33 5565 291
mail: zuzana.mickova(zav)ucm.sk

Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD. 
Koordinátorka pre Erasmus+ mobility
  
Nám. J. Herdu 2, miestnosť 315 b 
Kontakt
tel.: +421 33 5565 291
mail: zuzana.rojkova(zav)ucm.sk

Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD. 

Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316 a 
Kontakt
tel.: 
mail: jana.rybanska(zav)ucm.sk

Mgr. Lenka Selecká, PhD. 
Koordinátorka štúdia pre externé štúdium  
Nám. J. Herdu 2, miestnosť 315 a 
Kontakt
tel.: +421 33 5565 293
mail: lenka.selecka(zav)ucm.sk


PhDr. Iveta Šefarová, PhD. 

Miestnosť H 115 
Kontakt
tel.: +421 33 5565 292
mail: iveta.sefarova(zav)ucm.sk


Mgr. Ivana Václaviková, PhD. 
 
Nám. J. Herdu 2, miestnosť 315 a
Kontakt
tel.: +421 33 5565 293
mail: ivana.vaclavikova(zav)ucm.sk
VUPCH


Interné doktorandky a doktorandi

   

Mgr. Kristína Mydlová
 

Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316 b 
Kontakt
tel.: 
mail: mydlova1(zav)ucm.sk


Mgr. Ivana Mirdalíková


Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316 b
Kontakt
tel.: 
mail: mirdalikova1(zav)ucm.sk


Mgr. Lucia Viteková
  

Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316 
Kontakt
tel.: 
mail: gazovicova1(zav)ucm.sk


Mgr. Dominika Kochanová

 
Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316
Kontakt
tel.: 
mail: kochanova3(zav)ucm.sk


Mgr. Peter Šebáň 


Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316

Kontakt:
tel.:
mail: seban1(zav)ucm.sk

Mgr. Patrícia Šomodiová


Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316

Kontakt:
tel.:
mail: somodiova1(zav)ucm.sk

Mgr. Dominika Minárová 


Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316

Kontakt:
tel.:
mail: minarova1(zav)ucm.sk

Aktuality
Zápisné listy-dôležité!

Vážení študenti,

Zápisné listy potrebné k zápisu do vyššieho ročníka pre denné štúdium sú k dispozícií na nasledujúcom linku.

Zápisný list pre štud...
Termín prijímacieho konanie na doktorandské štúdium

Vážení študenti, 

prijímacie konanie na doktorandské štúdium sa bude konať 8.8.2022 o 15:00. 
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
  • Katedra psychológie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete