Personálne obsadenie

Vedenie katedrydoc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
Vedúca katedry 
Nám. J. Herdu 2, miestnosť 304 b
Kontakt:
tel.: +421 33-556 52 95
mail: slavka.demuthova(zav)ucm.sk
ORCID iD
VUPCH
 
Mgr. Ivana Václaviková, PhD. 
Zástupkyňa vedúcej katedry  
Nám. J. Herdu 2, miestnosť 305 a 
Kontakt
tel.: 
mail: ivana.vaclavikova(zav)ucm.sk
ORCID iD
VUPCH
PhDr. Dominika Doktorová, PhD. 
Prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
Miestnosť H 116 
Kontakt
tel.: 
mail: dominika.doktorova(zav)ucm.sk
ORCID iD
VUPCH

PhDr. Jana Hubinská, PhD. 
Koordinátorka štúdia pre denné štúdium
  
Miestnosť H 116 
Kontakt
tel.: 
mail: jana.hubinska(zav)ucm.sk
VUPCH

Mgr. Marta Vavrová, PhD. 
Koordinátorka štúdia pre externé štúdium  
Nám. J. Herdu 2, miestnosť 304 a 
Kontakt
tel.: 
mail: marta.vavrova(zav)ucm.sk
VUPCH
Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD. 
Koordinátorka pre Erasmus+ mobility
  
Nám. J. Herdu 2, miestnosť 305 b 
Kontakt
tel.:
mail: zuzana.rojkova(zav)ucm.sk

PhDr. Andrea Baranovská, PhD. 
Koordinátorka pre rigorózne konanie
 a Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami
Nám. J. Herdu 2, miestnosť 304 b 
Kontakt
tel.:
mail: andrea.baranovska(zav)ucm.sk
VUPCH
Profesori

prof. Ognen Spasovski, PhD. 


Kontakt:
tel.:
mail: psychologia(zav)ucm.sk

prof. PhDr. Marek Blatný, CSc. 


Kontakt

tel.: 
mail: marek.blatny(zav)ucm.sk


prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD. 

Kontakt
tel.: 
mail: andrej.demuth(zav)ucm.sk


Docenti


doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
Vedúca katedry 
Nám. J. Herdu 2, miestnosť 304 b
Kontakt:
tel.: +421 33-556 52 95
mail: slavka.demuthova(zav)ucm.sk
ORCID iD
VUPCH
 
Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD. 
Koordinátorka pre Erasmus+ mobility
  
Nám. J. Herdu 2, miestnosť 305 b 
Kontakt
tel.:
mail: zuzana.rojkova(zav)ucm.sk

doc. Radovan Šikl, PhD. 
  


Kontakt
tel.: 
mail: radovan.sikl(zav)ucm.sk

Odborní asistenti

PhDr. Andrea Baranovská, PhD. 
Koordinátorka pre rigorózne konanie
 a Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami
Nám. J. Herdu 2, miestnosť 304 b 
Kontakt
tel.:
mail: andrea.baranovska(zav)ucm.sk
VUPCH
   
PhDr. Dominika Doktorová, PhD. 

Miestnosť H 116 
Kontakt
tel.: 
mail: dominika.doktorova(zav)ucm.sk
ORCID iD
VUPCH

PhDr. Rudolf Fábry, PhD. 

Miestnosť H 115
Kontakt:
tel.:
mail: rudolf.fabry(zav)ucm.sk
VUPCH


Mgr. Jana Holienková, PhD.  

Nám. J. Herdu 2, miestnosť 305 a 
Kontakt
tel.: 
mail: jana.holienkova(zav)ucm.sk
VUPCH

PhDr. Jana Hubinská, PhD. 
Koordinátorka štúdia pre denné štúdium
  
Miestnosť H 116 
Kontakt
tel.: 
mail: jana.hubinska(zav)ucm.sk
VUPCH

PhDr. Zuzana Mičková, PhD. 

Nám. J. Herdu 2, miestnosť 305 b
Kontakt
tel.: 
mail: zuzana.mickova(zav)ucm.sk

Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD. 
Koordinátorka pre Erasmus+ mobility
  
Nám. J. Herdu 2, miestnosť 305 b 
Kontakt
tel.:
mail: zuzana.rojkova(zav)ucm.sk

Mgr. Lenka Selecká, PhD. 

Nám. J. Herdu 2, miestnosť 305 a 
Kontakt
tel.: 
mail: lenka.selecka(zav)ucm.sk


PhDr. Iveta Šefarová, PhD. 

Miestnosť H 115 
Kontakt
tel.: 
mail: iveta.sefarova(zav)ucm.sk

Mgr. Marta Vavrová, PhD. 
Koordinátorka štúdia pre externé štúdium  
Nám. J. Herdu 2, miestnosť 304 a 
Kontakt
tel.: 
mail: marta.vavrova(zav)ucm.sk

Mgr. Ivana Václaviková, PhD. 
Zástupkyňa vedúcej katedry  
Nám. J. Herdu 2, miestnosť 305 a 
Kontakt
tel.: 
mail: ivana.vaclavikova(zav)ucm.sk
VUPCH

Interné doktorandky a doktorandi

PhDr. Veronika Kalivodová


Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316 b 
Kontakt
tel.:
mail: kalivodova1(zav)ucm.sk

        

.Mgr. Kristína Mydlová
 

Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316 b 
Kontakt
tel.: 
mail: mydlova1(zav)ucm.sk


Mgr. Ivana Mirdalíková


Nám. J. Herdu 2, miestnosť 316 b
Kontakt
tel.: 
mail: mirdalikova1(zav)ucm.sk


Mgr. Lucia Gažovičová
  

Nám. J. Herdu 2, miestnosť 304 a 
Kontakt
tel.: 
mail: gazovicova1(zav)ucm.sk


Mgr. Dominika Kochanová

 
Nám. J. Herdu 2, miestnosť 304 a
Kontakt
tel.: 
mail: kochanova3(zav)ucm.sk


Mgr. Peter Šebáň 


Nám. J. Herdu 2, miestnosť 304 a

Kontakt:
tel.:
mail: seban1(zav)ucm.sk

Mgr. Monika Viskupič

 
Nám. J. Herdu 2, miestnosť 304 a
Kontakt
tel.: 
mail: viskupic2(zav)ucm.sk


Aktuality
Rozdelenie študentov do skupín 
Rozvrh pre dennú formu štúdia 
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Kontakt
  • Katedra psychológie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete