Psychologická poradňa

pri Katedre psychológie FF UCM pracuje pod záštitou rektorátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave od roku 2015. Vo svojich špecializovane vybavených priestoroch poskytuje študentom všetkých študijných odborov a pracovníkom UCM bezplatné komplexné poradenstvo, pomoc a podporu v rôznych životných situáciách, zahrňujúc osobnú, študijnú i pracovnú oblasť. Od roku 2020 pracuje aj v on-line priestore prostredníctvom platformy MS Teams s pravidelnými každodennými službami prvého kontaktu. Okrem primárnej úlohy poskytovať psychologickú podporu, pomoc a intervenciu študentom a zamestnancom UCM plánuje Psychologická poradňa na svojich webových stránkach poskytovať aj aktuálne informácie o možnostiach pomoci pre klientov z externého prostredia.

V kontexte začlenenia Psychologickej poradne do činnosti Centra psychologického poradenstva a výskumu táto poskytuje dôležité up-to-date informácie o  problémoch, ktorými klienti trpia a je schopná zachytiť aktuálne trendy a zmeny v oblasti duševného zdravia spoločnosti. Poskytuje podnety a „objednávky z praxe“ pre ďalšie dve pracoviská (Výskumné centrum a Školiace pracovisko) a zároveň má možnosť okamžite aplikovať zistenia Výskumného centra, ktoré môže na základe širšieho zberu dát a ich analýz pre jednotlivé problémy navrhovať vhodné postupy intervencie. Úzko spolupracuje so Školiacim pracoviskom, ktoré priestory a aktivity poradne využíva pri odbornom vzdelávaní študentov a ich profesijnej príprave v oblasti psychologického poradenstva a intervencie.


Vedúci pracoviska: Mgr. Jana Holienková, PhD.


Psychologická poradňa začala svoju činnosť oficiálnym otvorením 28.10.2015 o 10:00. 

Viac informácií o činnosti poradne nájdete tu: 

Aktuality
Bloková výuka LS 2023

 

Milí študenti,

 

bloková výučba pre 1Bc ,predmetu „Psychohygienaaduševné zdravie“ s prof. Ognenom Spasovskim, PhD. Sa bude konať v čase podľa rovrhu, v n...
Výučba s dr. Mirdalíkovou

Vážení študenti, 

v dňoch 6.2. až 10.2. 2023 sa nerealizuje výučba ani konzultačné hodiny s dr. Mirdalíkovou. 
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
  • Katedra psychológie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete