Psychologická poradňa

pri Katedre psychológie FF UCM pracuje pod záštitou rektorátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave od roku 2015. Vo svojich špecializovane vybavených priestoroch poskytuje študentom všetkých študijných odborov a pracovníkom UCM bezplatné komplexné poradenstvo, pomoc a podporu v rôznych životných situáciách, zahrňujúc osobnú, študijnú i pracovnú oblasť. Od roku 2020 pracuje aj v on-line priestore prostredníctvom platformy MS Teams s pravidelnými každodennými službami prvého kontaktu. Okrem primárnej úlohy poskytovať psychologickú podporu, pomoc a intervenciu študentom a zamestnancom UCM plánuje Psychologická poradňa na svojich webových stránkach poskytovať aj aktuálne informácie o možnostiach pomoci pre klientov z externého prostredia.

V kontexte začlenenia Psychologickej poradne do činnosti Centra psychologického poradenstva a výskumu táto poskytuje dôležité up-to-date informácie o  problémoch, ktorými klienti trpia a je schopná zachytiť aktuálne trendy a zmeny v oblasti duševného zdravia spoločnosti. Poskytuje podnety a „objednávky z praxe“ pre ďalšie dve pracoviská (Výskumné centrum a Školiace pracovisko) a zároveň má možnosť okamžite aplikovať zistenia Výskumného centra, ktoré môže na základe širšieho zberu dát a ich analýz pre jednotlivé problémy navrhovať vhodné postupy intervencie. Úzko spolupracuje so Školiacim pracoviskom, ktoré priestory a aktivity poradne využíva pri odbornom vzdelávaní študentov a ich profesijnej príprave v oblasti psychologického poradenstva a intervencie.


Vedúci pracoviska: Mgr. Ivana Václaviková, PhD.


Psychologická poradňa začala svoju činnosť oficiálnym otvorením 28.10.2015 o 10:00. 

Viac informácií o činnosti poradne nájdete tu: 

Aktuality
Prijímacie skúšky 

Prijímacie skúšky pre magisterský stupeň štúdia na akademický rok 2022/2023 sa v aktuálnom roku nebudú konať.
Harmonogram štátnych skúšok 2022 

Vážení študenti, 

harmonogram štátnych skúšok, ktoré budú prebiehať 16.-18.5.2022 máte k nahliadnutiu na nasledujúcom linku.
Kalendár
po ut st št pi so ne
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Kontakt
  • Katedra psychológie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete