Školiace pracovisko

Prvoradou úlohou Školiaceho pracoviska pri Katedre psychológie FF UCM je poskytovať priestorové a personálne zabezpečenie pre profesijnú prípravu študentom psychológie. Disponuje učebňami pre realizáciu špecializovaných predmetov zameraných na získavanie profesijných zručností – napr. cvičení z psychodiagnostiky, nácviku poradenskej činnosti, pre sociálno-psychologické výcviky, autogénny tréning a pod. Činnosť pracoviska sa realizuje pod dohľadom supervízora s tridsaťročnou praxou a ďalších odborníkov z praxe. Školiace pracovisko je vybavené väčšinou dostupných psychodiagnostických metodík od spoločností Hoegrefe, Psychodiagnostika a Testcentrum v printových i počítačových verziách, taktiež adaptívnym testovacím systémom Schuhfried.

Školiace pracovisko zastrešuje aj činnosť študentského zoskupenia Psychologický klub, ktoré aktívne vstupuje do vzdelávania študentov psychológie prostredníctvom organizovania vzdelávacích podujatí. V spolupráci s Katedrou psychológie FF UCM na základe záujmu študentov organizuje Psychologický klub workshopy, prednášky, premietania filmov s diskusiou s odborníkmi, študentské konferencie a ďalšie aktivity. Školiace pracovisko pri Katedre psychológie FF UCM koordinuje vykonávanie odbornej praxe (bakalársky stupeň) a stáží (magisterský stupeň) na externých psychologických pracoviskách. Zároveň slúži ako supervízne pracovisko pre pracovníkov Psychologickej poradne.

 

Vedúci pracoviska: PhDr. Iveta Šefarová, PhD.
Aktuality
Bloková výuka LS 2023

 

Milí študenti,

 

bloková výučba pre 1Bc ,predmetu „Psychohygienaaduševné zdravie“ s prof. Ognenom Spasovskim, PhD. Sa bude konať v čase podľa rovrhu, v n...
Výučba s dr. Mirdalíkovou

Vážení študenti, 

v dňoch 6.2. až 10.2. 2023 sa nerealizuje výučba ani konzultačné hodiny s dr. Mirdalíkovou. 
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
  • Katedra psychológie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete