Výskumné centrum

Výskumné centrum pri Katedre psychológie FF UCM združuje a koordinuje výskumné aktivity členov Katedry psychológie. V nadväznosti na aktuálne trendy ako aj na podnety Psychologickej poradne realizuje identifikáciu výskumných problémov a plánuje výskumnú činnosť vrátane grantovej aktivity. Prostredníctvom úspešných grantových schém buduje a zabezpečuje vybavením priestory pre psychologický výskum (napr. psychologické laboratórium, akvizícia prístrojov a špecializovaných psychometrických metodík), zastrešuje odbornú Katedrovú knižnicu s vyše tisíckou titulov, komunikuje s externými inštitúciami v oblasti výskumnej spolupráce.

Výskumné centrum zároveň usmerňuje odborné a vedecké aktivity študentov v rámci Študentskej a vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ), v rámci tvorby záverečných prác a poskytuje priestor pre realizáciu psychologického výskumu. Študenti majú možnosť prostredníctvom systému mentoringu zapájať sa aj do výskumných úloh vedecko-pedagogických zamestnancov katedry a participovať na jednotlivých grantových úlohách.

Vedúci pracoviska: Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD.


Aktuality
Zápisné listy-dôležité!

Vážení študenti,

Zápisné listy potrebné k zápisu do vyššieho ročníka pre denné štúdium sú k dispozícií na nasledujúcom linku.

Zápisný list pre štud...
Termín prijímacieho konanie na doktorandské štúdium

Vážení študenti, 

prijímacie konanie na doktorandské štúdium sa bude konať 8.8.2022 o 15:00. 
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
  • Katedra psychológie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete