Výskumné centrum

Výskumné centrum pri Katedre psychológie FF UCM združuje a koordinuje výskumné aktivity členov Katedry psychológie. V nadväznosti na aktuálne trendy ako aj na podnety Psychologickej poradne realizuje identifikáciu výskumných problémov a plánuje výskumnú činnosť vrátane grantovej aktivity. Prostredníctvom úspešných grantových schém buduje a zabezpečuje vybavením priestory pre psychologický výskum (napr. psychologické laboratórium, akvizícia prístrojov a špecializovaných psychometrických metodík), zastrešuje odbornú Katedrovú knižnicu s vyše tisíckou titulov, komunikuje s externými inštitúciami v oblasti výskumnej spolupráce.

Výskumné centrum zároveň usmerňuje odborné a vedecké aktivity študentov v rámci Študentskej a vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ), v rámci tvorby záverečných prác a poskytuje priestor pre realizáciu psychologického výskumu. Študenti majú možnosť prostredníctvom systému mentoringu zapájať sa aj do výskumných úloh vedecko-pedagogických zamestnancov katedry a participovať na jednotlivých grantových úlohách.

Vedúci pracoviska: Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD.


Aktuality
Bloková výuka LS 2023

 

Milí študenti,

 

bloková výučba pre 1Bc ,predmetu „Psychohygienaaduševné zdravie“ s prof. Ognenom Spasovskim, PhD. Sa bude konať v čase podľa rovrhu, v n...
Výučba s dr. Mirdalíkovou

Vážení študenti, 

v dňoch 6.2. až 10.2. 2023 sa nerealizuje výučba ani konzultačné hodiny s dr. Mirdalíkovou. 
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
  • Katedra psychológie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete