Bakalárske štúdium

Bakalárske štúdium predstavuje prvý stupeň kvalifikácie predmetného odboru. Hlavná oblasť uplatnenia absolventa v danom stupni je v pozícii asistenta absolventa magisterského, prípadne doktorandského stupňa štúdia psychológie na pracovno-funkčných miestach s aplikačným využitím v rôznych oblastiach života. Môže pracovať samostatne, častejšie však pôsobí ako súčasť pracovného tímu.

Pre precíznejšiu orientáciu v ponúkanom odbore a jeho obsahovej náplni sú prístupné k nahliadnutiu Informačné listy jednotlivých predmetov.

Bakalárske štúdium je ukončené kolokviálnymi skúškami a obhajobou bakalárskej práce. Obsahová náplň skúšky v jednotlivých predmetoch je k dispozícii:

Odporúčaná literatúra a okruhy sú k dispozícii i v AIS-e v podobe informačného listu predmetu Kolokviálna skúška.


Harmonogram štúdia pre AR 2017/2018

Rozvrh je k dispozícii tu

Študenti sa v rámci jednoltivých ročníkov delia na skupiny nasledovne:

Témy bakalárskych záverečných prác pre akademický rok 2017/2018

Vyučujúci pôsobiaci na katedre psychológie v súlade so svojim odborným zameraním vypisujú témy záverečných bakalárskych prác, na ktoré majú študenti možnosť sa prihlásiť. Konkrétne uchopenie témy a jej ďalšie špecifikovanie v rámci spracovania práce je predmetom konzultácií s konkrétnym vyučujúcim.

Navrhované témy záverečných Bc. prác aj so zoznamom študentov je možné stiahnuť tu: Bc témy
Aktuality
Výučba Biodromálnej psychológie v piatok 24.11. 
Výučba a konzultačné hodiny dr. Baranovskej 
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Kontakt
  • Katedra psychológie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: maria.hideghetyova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
  • fax: 033 5565 106
Sociálne siete