Bakalárske štúdium

Bakalárske štúdium predstavuje prvý stupeň kvalifikácie predmetného odboru. Hlavná oblasť uplatnenia absolventa v danom stupni je v pozícii asistenta absolventa magisterského, prípadne doktorandského stupňa štúdia psychológie na pracovno-funkčných miestach s aplikačným využitím v rôznych oblastiach života. Môže pracovať samostatne, častejšie však pôsobí ako súčasť pracovného tímu.

Pre precíznejšiu orientáciu v ponúkanom odbore a jeho obsahovej náplni sú prístupné k nahliadnutiu Informačné listy jednotlivých predmetov.

Bakalárske štúdium je ukončené kolokviálnymi skúškami a obhajobou bakalárskej práce. Obsahová náplň skúšky v jednotlivých predmetoch je k dispozícii tu.

Odporúčaná literatúra a okruhy sú k dispozícii i v AIS-e v podobe informačného listu predmetu Kolokviálna skúška.


Harmonogram štúdia pre AR 2017/2018

Rozvrh je k dispozícii tu

Študenti sa v rámci jednoltivých ročníkov delia na skupiny nasledovne:

Témy bakalárskych záverečných prác pre akademický rok 2017/2018

Vyučujúci pôsobiaci na katedre psychológie v súlade so svojim odborným zameraním vypisujú témy záverečných bakalárskych prác, na ktoré majú študenti možnosť sa prihlásiť. Konkrétne uchopenie témy a jej ďalšie špecifikovanie v rámci spracovania práce je predmetom konzultácií s konkrétnym vyučujúcim.

Navrhované témy záverečných Bc. prác aj so zoznamom študentov je možné stiahnuť tu: Bc témy
Aktuality
Zaradenie študentov do skupín 
Externé štúdium psychológie
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Kontakt
  • Katedra psychológie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: maria.hideghetyova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
  • fax: 033 5565 106
Sociálne siete