Kto sme a ako pracujeme?

Psychologická poradňa má k dispozícii odborníkov z rôznych oblastí psychológie pre potreby jednotlivých klientov. Psychologicko-poradenské činnosti aktuálne zabezpečujú štyri psychologičky z Katedry psychológie pod odbornou garanciou supervízora so samostatnou licenciou. Sme k dispozícii klientom buď priamo v poradni alebo prostredníctvom online platformy, pričom rozsah spolupráce sa stanovuje individuálne - spravidla na ohraničený počet stretnutí. 

Stretnutie si môžete dohodnúť prostredníctvom prvotného kontaktu cez e-mail u Vami vybranej psychologičky. Psychologická poradňa poskytuje jednorazové konzultácie alebo krátkodobú až strednodobú poradenskú činnosť, spravidla v rozsahu 5-10 sedení.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s pandémiou sa aktivity poradne často realizujú v online priestore, no máme i možnosť osobného stretnutia. Mailom si môžete dohodnúť čas a spôsob konzultácie (osobný kontakt, telefonát, videohovor, ...).

Kde nás nájdete?

PhDr. Jana Hubinská, PhD.Absolvovala jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Rigoróznu skúšku absolvovala na Katedre Psychológie Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a dizertačnú skúšku ukončila opäť na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Počas štúdia získala osvedčenie od prof. Ondreja Kondáša v nižšom stupni autogénneho tréningu. Neskôr absolvovala workshop v gestalt psychoterapii a absolvovala niekoľko hodín v sebaskúsenostnom výcviku. V oblasti psychológie sa venuje najmä vzťahovej väzbe a jej súvislosti s interpersonálnymi vzťahmi jedinca (priatelia, partneri, rodičia) ako aj jej súvislosťou s rôznymi oblasťami (životná spokojnosť, sebaúcta, sebaponímanie), jej transgeneračným prenosom ako aj intrapsychickými konfliktami. V tejto súvislosti ponúka aj podporu a poradenstvo. 


E-mail: jana.hubinska(zav.)ucm.sk
Konzultačné hodiny: termín stretnutia vopred dohodnúť mailom                                                

Mgr. Jana Holienková, PhD.Absolvovala jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Počas vysokoškolského štúdia získavala praktické skúsenosti ako dobrovoľníčka v rámci terapeutického a vzdelávacieho programu Son-Rise pre deti a dospelých s poruchami autistického spektra a v Domove sociálnych služieb pre deti KAMPINO. V roku 2013 úspešne absolvovala doktorandské štúdium. Po jeho ukončení nastúpila na pozíciu psychológa v organizácii DSS PD v Báhoni, kde pracovala s psychiatrickými, imobilnými a nevidiacimi klientmi. V súčasnosti pôsobí na Katedre psychológie FF UCM ako odborný asistent. Má skúsenosti s krízovou intervenciou, validáciou, relaxačnými a arteterapeutickými technikami. Absolvovala workshopy Úvod do 3D koučingu a Kreatívna reminiscencia. Od októbra 2017 je frekventantkou dlhodobého výcviku v Existenciálnej analýze a logoterapii. Ponúka poradenstvo a podporu v oblasti osobnostných a vzťahových kríz.


E-mail: jana.holienkova(zav.)ucm.sk
Konzultačné hodiny: termín stretnutia vopred dohodnúť mailom
Aktuality
Zápisné listy-dôležité!

Vážení študenti,

Zápisné listy potrebné k zápisu do vyššieho ročníka pre denné štúdium sú k dispozícií na nasledujúcom linku.

Zápisný list pre štud...
Termín prijímacieho konanie na doktorandské štúdium

Vážení študenti, 

prijímacie konanie na doktorandské štúdium sa bude konať 8.8.2022 o 15:00. 
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
  • Katedra psychológie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete