Kto sme a ako pracujeme?

Psychologická poradňa má k dispozícii odborníkov z rôznych oblastí psychológie pre potreby jednotlivých klientov. Psychologicko-poradenské činnosti aktuálne zabezpečujú traja psychológovia z Katedry psychológie pod odbornou garanciou supervízora so samostatnou licenciou. Jednotliví psychológovia sú k dispozícii klientom priamo v poradni, pričom rozsah stretnutí sa stanovuje individuálne. 

Stretnutie si môžete dohodnúť prostredníctvom e-mailu u Vami vybraného psychológa. Psychologická poradňa poskytuje jednorazové konzultácie, ale aj pravidelnú poradenskú činnosť.

Kde nás nájdete?

doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.Vyštudovala psychológiu na Trnavskej univerzite v Trnave, kde ukončila aj doktorandské štúdium. Od roku 2000 pôsobí ako odborný asistent a v súčasnosti aj ako vedúca Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Venuje sa problémom detí a mládeže, v súčasnosti najmä problematike umierania a smrti v teórii i praxi (Keď umiera dieťa, Praktická tanatológia I. - 2010, Kapitoly z tanatológie - 2013). Rok pôsobila v charitatívnej organizácii Break (Hunstanton, Norfolk, Veľká Británia) pre ťažko chorých a postihnutých. Zameriava sa na problematiku zvládania náročných a krízových situácií, vyrovnávania sa so stratami, problematiku smútenia a riešenia nárokov vyplývajúcich z akademického prostredia.


E-mail
: slavka.demuthova(zav.)ucm.sk
Konzultačné hodiny: termín stretnutia vopred dohodnúť mailom       

                                                 

Mgr. Ivana Václaviková, PhD.Absolvovala jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Počas magisterského štúdia získavala praktické skúsenosti v organizácii DSS MOST, ktorá je zameraná na poskytovanie sociálnych a psychologických služieb ľuďom s duševnou poruchou a ich rodinám. V roku 2013 úspešne obhájila dizertačnú prácu a v súčasnosti pôsobí na Katedre psychológie FF UCM ako odborný asistent. Zároveň pracuje na pozícii psychológa v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva. Okrem diagnostickej a poradenskej činnosti týkajúcej sa školského výkonu a profesionálnej orientácie sa venuje i deťom s poruchami správania a emocionálnymi problémami a poskytuje poradenstvo ich rodičom a vyučujúcim. Absolvovala workshopy Úvod do 3D coachingu, Prístup zameraný na človeka, Práca s emóciami v poradenskom procese a Skupinová dynamika. Od januára 2015 je frekventantkou dlhodobého výcviku v integratívnej psychoterapii. Ponúka poradenstvo a podporu v oblasti osobnostného rozvoja, zvládania záťaže a interpersonálnych konfliktov.

E-mail: ivana.vaclavikova(zav.)ucm.sk
Konzultačné hodiny: termín stretnutia vopred dohodnúť mailom       

                                                 

Mgr. Jana Holienková, PhD.Absolvovala jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Počas vysokoškolského štúdia získavala praktické skúsenosti ako dobrovoľníčka v rámci terapeutického a vzdelávacieho programu Son-Rise pre deti a dospelých s poruchami autistického spektra a v Domove sociálnych služieb pre deti KAMPINO. V roku 2013 úspešne absolvovala doktorandské štúdium. Po jeho ukončení nastúpila na pozíciu psychológa v organizácii DSS PD v Báhoni, kde pracovala s psychiatrickými, imobilnými a nevidiacimi klientmi. V súčasnosti pôsobí na Katedre psychológie FF UCM ako odborný asistent. Má skúsenosti s krízovou intervenciou, validáciou, relaxačnými a arteterapeutickými technikami. Absolvovala workshopy Úvod do 3D koučingu a Kreatívna reminiscencia. Od októbra 2017 je frekventantkou dlhodobého výcviku v Existenciálnej analýze a logoterapii. Ponúka poradenstvo a podporu v oblasti osobnostných a vzťahových kríz.


E-mail: jana.holienkova(zav.)ucm.sk
Konzultačné hodiny: termín stretnutia vopred dohodnúť mailom

Mgr. Gabriela Ruttmarová, PhD.Absolvovala jednoodborové štúdium psychológie na Trnavskej univerzite v roku 2003, kde v roku 2010 získala titul PhD. V rokoch 2003 - 2011 pracovala ako školský psychológ na viacerých základných školách v Trnave, neskôr ako odborný asistent na Materiálovo-technologickej fakulte STU v Trnave. Momentálne pracuje ako odborný asistent na Katedre psychológie FF UCM v Trnave, kde sa špecializuje najmä na oblasť poradenstva a psychoterapie. Absolvovala polročné vzdelávanie v detskom hospici Plamienok zamerané na prácu s ťažko chorými pacientmi, seminár Práce s deťmi s ADHD, seminár pre prácu s autistickým pacientom. Je frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku (Gestalt terapia). Poskytuje poradenstvo a psychoterapiu v oblasti osobnostných a vzťahových kríz.

E-mail: g.ruttmar(zav.)gmail.com
Konzultačné hodiny: termín stretnutia vopred dohodnúť mailom       

                                                 
Aktuality
Termíny blokovej výučby 
Rozvrh LS 2019/2020 pre externú formu štúdia 
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Kontakt
  • Katedra psychológie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete