Prečo psychológia?

„Prečo sa cítim tak, ako sa cítim?“

„Prečo sa ľudia správajú určitým spôsobom?“

„Čo robiť, aby sme si lepšie rozumeli?“

Sú Vám takéto otázky známe? Všetci sme tak trochu „psychológovia“, ktorí sa snažia rozumieť sami sebe i svetu okolo nás. Prečo potom psychológiu študovať? Pretože ide o vedeckú disciplínu, ktorej predmetom sú nielen otázky, ale i vedecké skúmanie a hľadanie odpovedí.  

Takže - prečo psychológia? Pretože:

 • Sa týka nášho každodenného života. 

So psychológiou sme v neustálom kontakte a jej štúdium ponúka široké možnosti uplatnenia – od pôsobenia v praxi na pozícii pomáhajúceho profesionála, cez pracovné miesta v rôznych firmách a korporáciách až po pôsobenie v akademickej oblasti – teda vo vede a výskume. 

 • Pomáha porozumieť sebe i ostatným

Štúdium psychológie podporuje osobnostný rast – a to prostredníctvom lepšieho  porozumenia sebe samému, ale i motívom správania ostatných. Hľadá vysvetlenia pre naše prežívanie a niektoré návyky. A navyše – štúdium psychológie nám pomáha porozumieť procesu, akým funguje naša myseľ, odhaľovať jej nedokonalosti a tak sa ďalej zlepšovať. 

 • Rozvíja kritické myslenie
Veľká časť štúdia v rôznych psychologických disciplínach sa sústredí na to, ako myslieť kriticky a nepodľahnúť rôznym klamom a skresleniam, ktoré sa nám ponúkajú. Kritické myslenie uplatníte nielen v mnohých profesiách, ale je tiež základným predpokladom pre to, aby ste sa stali vzdelanými členmi spoločnosti.

 • Napomáha lepšej komunikácii 

Okrem toho, že sa budete venovať teoretickému porozumeniu komunikačného procesu, máte možnosť praktického nácviku. Či už štúdiom problematiky emócií, usudzovania a neverbálnych prejavov, alebo diskusiou na prednáškach a aktivitou na seminároch – postupne zlepšujete svoje prezentačné a komunikačné zručnosti.

 • Učí vedeckému prístupu a metódam

Nezanedbateľnou súčasťou štúdia psychológie je porozumenie vedeckým princípom a osvojenie vedeckého spôsobu uvažovania – táto zručnosť má nezanedbateľný význam pre kritické myslenie a schopnosť odlíšiť pravdu od fikcie a mýtov. Naučíte sa používať psychologické metódy, ktoré sú dôležité pre prax i pre výskum. A okrem toho si osvojíte základné postupy štatistiky a naučíte sa interpretovať štatistické výsledky, čo je užitočné nie len pre kariéru psychológa.

 • Rozširuje možnosti pracovného uplatnenia

Potreba odborníkov so širokými znalosťami a zručnosťami v oblastiach psychológie stále stúpa. Kariéra vo veľkých firmách a nadnárodných spoločnostiach vyžaduje porozumenie osobnosti či motivácii človeka, ale i schopnosť tímovej spolupráce a komunikácie, či ovládanie techník na zvládanie záťaže. Aj biznis je o psychológii J

 • ...a je to zábava!

Od optických ilúzií, ktoré nám odhaľujú proces vnímania až po šokujúce experimenty napovedajúce, kam až ľudia vedia zájsť pri slepom rešpektovaní autority – psychológia ponúka fascinujúcu cestu do tajomstiev ľudskej mysle a správania.


Určitú predstavu o tom, prečo študovať psychológiu, už máme. No prečo ju študovať práve na Katedre psychológie FF UCM? Pozrite sa sem :) 

Aktuality
Rozdelenie študentov do skupín 
Rozvrh pre dennú formu štúdia 
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Kontakt
 • Katedra psychológie
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete