Vedecké podujatia

Vedúca katedry psychológie, doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD. si Vás dovoľuje pozvať na zaujímavú, svojho druhu nevšednú, výstavu "KLAMÁRIUM : Čo prezrádzajú zrakové klamy o ľudskej mysli", ktorá sa koná v termíne od 18.12. 2018 do 31.3. 2019 v Košiciach.

Bližšie informácie nájdete tu a prostredníctvom linku klamarium.cz

Názov podujatia: Kondášove dni 2016
Termín konania podujatia: 20.6. 2016
Charakteristika podujatia: Medzinárodná interdisciplinárna konferencia Katedry psychológie FF UCM
Publikovaný výstup z podujatia: Zborník príspevkov

Názov podujatia: Kondášove dni 2015
Termín konania podujatia: 5.10. 2015
Charakteristika podujatia: Medzinárodná interdisciplinárna konferencia Katedry psychológie FF UCM
Publikovaný výstup z podujatia: 
Kondášove dni 2015 : zborník príspevkov / Andrea Baranovská, Dominika Doktorová, Zuzana Mičková (eds.); recenzenti: Ján Čech, Karol Kleinmann, Andrea Baranovská. - 1. vyd. - Trnava : Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2016. - 1 CD-ROM. - Elektronický zborník. - ISBN 978-80-8105-795-3.

Názov podujatia: Kondášove dni 2014
Termín konania podujatia: 30.5. 2014
Charakteristika podujatia: Medzinárodná interdisciplinárna konferencia Katedry psychológie FF UCM
Publikovaný výstup z podujatia: 
Kondášove dni 2014 : zborník príspevkov / Andrea Baranovská, Zuzana Mičková (eds.); recenzenti: Ján Čech, Karol Kleinmann, Dominika Doktorová. - 1. vyd. - Trnava : Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - 1 CD-ROM (252 s.). - Elektronický zborník. - ISBN 978-80-8105-730-4.
Zborník k dispozícii: Kondášove dni 2014

Názov podujatia: Kondášove dni 2013
Termín konania podujatia: 27.9. 2013
Partnerské pracovisko spoluorganizátora: Psychologický ústav Filozofickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne
Charakteristika podujatia: Medzinárodná interdisciplinárna konferencia Katedry psychológie FF UCM
Publikovaný výstup z podujatia:
Kondášove dni 2013: zborník príspevkov / Andrea Baranovská, Zuzana Mičková (eds.); recenzenti: Jana Levická, Lubomír Vašina. - 1. vyd. - Trnava : Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - CD-ROM (215 s.). - ISBN 978-80-8105-573-7.
Zborník k dispozícii: Kondášove dni 2013

Názov podujatia: Kondášove dni 2012
Termín konania podujatia: 4.5. 2012
Partnerské pracovisko spoluorganizátora: Psychologický ústav Filozofickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne
Charakteristika podujatia: Medzinárodná interdisciplinárna konferencia Katedry psychológie FF UCM
Publikovaný výstup z podujatia:
Kondášove dni 2012: zborník príspevkov / editor: Gabriela Ručková; recenzenti: Erika Jurišová, Marta Zaťková. - 1. vyd. - Trnava : Katedra psychológie FF UCM v Trnave, 2013. - 1 CD-ROM (137 s.). - ISBN 978-80-8105-366-5.

Názov podujatia: Kondášove dni 2011
Termín konania podujatia: 16.5. 2011
Partnerské pracovisko spoluorganizátora: Psychologický ústav Filozofickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne
Charakteristika podujatia: Medzinárodná konferencia Katedry psychológie FF UCM
Publikovaný výstup z podujatia: 
Kondášův den 2011 : sborník příspěvků z konference / editoři: Jaroslava Dosedlová, Petra Baštářová. - Brno : Tribun         EU, 2012. - ISBN 978-80-263-0230-8. 

Názov podujatia: Kondášove dni 2010
Termín konania podujatia: 15.6. 2010
Partnerské pracovisko spoluorganizátora: Psychologický ústav Filozofickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne; Slovenská psychologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied
Charakteristika podujatia: Medzinárodná konferencia Katedry psychológie FF UCM
Publikovaný výstup z podujatia:
Kondášove dni 2010 : zborník abstraktov / editor: Slávka Démuthová. - Trnava : Katedra psychológie Filozofickej               fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. - 19 s. ; 21 cm. - ISBN 978-80-8105-173-9.
Kondášove dni 2010 : zborník príspevkov / editor: Slávka Démuthová. - Trnava : Katedra psychológie Filozofickej               fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2011. - 167 s. - ISBN 978-80-8105-232-3.

Názov podujatia: Kondášove dni 2009
Termín konania podujatia: 9.6. 2009
Partnerské pracovisko spoluorganizátora: Psychologický ústav Filozofickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne; Slovenská psychologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied
Charakteristika podujatia: Medzinárodná konferencia Katedry psychológie FF UCM
Publikovaný výstup z podujatia:
Kondášove dni 2009 : zborník abstraktov / editor: Slávka Démuthová. - Trnava : Katedra psychológie Filozofickej               fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2009. - 19 s. - ISBN 978-80-8105-114-2.
Kondášove dni 2009 : zborník príspevkov / editor: Slávka Démuthová. - Trnava : Katedra psychológie Filozofickej               fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. - 153 s. - ISBN 978-80-8105-115-9.

Názov podujatia: Kondášove dni 2008
Termín konania podujatia: 5.6. 2008
Partnerské pracovisko spoluorganizátora: Psychologický ústav Filozofickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne; Slovenská psychologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied
Charakteristika podujatia: Medzinárodná konferencia Katedry psychológie FF UCM
Publikovaný výstup z podujatia:
Kondášove dni 2008 : zborník abstraktov / editor: Slávka Démuthová. - Trnava : Katedra psychológie Filozofickej               fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008. - Publikácia vznikla v rámci grantovej úlohy VEGA č. 1/0504/08         s názvom "Psychoteritoriálne správanie v intrapsychických väzbách". - 18 s. - ISBN 978-80-8105-047-3.
Kondášove dni 2008 : zborník príspevkov / editor: Slávka Démuthová. - Trnava : Katedra psychológie Filozofickej               fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2009. - 193 s. - ISBN 978-80-8105-046-6.
Aktuality
Ponuka pre študentov a absolventov psychológie 
Výučba s prof. Spasovskim 
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Kontakt
  • Katedra psychológie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete