Aktuality

Bloková výuka LS 2023

 

Milí študenti,

 

bloková výučba pre 1Bc ,predmetu „Psychohygienaaduševné zdravie“ s prof. Ognenom Spasovskim, PhD. Sa bude konať v čase podľa rovrhu, v nasledovné dni:

21.04. - prezenčne S01

28.04.  - online 

05.05. - online

Bloková výučba pre 3Bc skupina C, predmetuSociálno-psychologický výcvik“ s Mgr. Ema Benka, PhD. Sa bude konať prezenčne v čase a miestnosti podľa rozvrhu, v nasledovné dni: 24.3., 31.3., 14.4.


 

Výučba s dr. Mirdalíkovou

Vážení študenti, 

v dňoch 6.2. až 10.2. 2023 sa nerealizuje výučba ani konzultačné hodiny s dr. Mirdalíkovou. 

 

Deň otvorených dverí FF UCM v Trnave

Dňa 08.02.2023, v čase od 9:00 do 12:00 sa v priestoroch miestnosti S0.1 uskutoční Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UCM v Trnave. Srdečne pozývame všetkých záujemcov. 

 

Rozvrh hodín – letný semester akademického roka 2022/2023

Milí študenti, rozvrh hodín pre externé a denné štúdium LS AR 2022/23 nájdete na tomto odkaze.

 

Výzva na prihlásenie do ERASMUS + mobility 2023/24 (aktualizácia termínov)

Milí študenti,

Aj v roku 2023/2024 je možné vycestovať na študijný pobyt na zahraničné spolupracujúce univerzity v rámci programu Erasmus +. Študentské mobility zahŕňajú štúdium na zazmluvnenej VŠ v zahraničí na jeden semester (prípadne predĺženie na dva, nie je automatické).

- bližšie informácie nájdete na tomto odkaze

-do výberového konania sa môžu prihlásiť študenti všetkých ročníkov (denní i externí), okrem končiacich Mgr., PhD..

-predmety absolvované v zahraničí zhodné s predmetmi zapísanými tu, sa po príchode uznávajú, nezhodné predmety sa posudzujú individuálne (ako PVP, VP), alebo študent predmet (ak na mobilite taký nie je) absolvuje individuálne, dištančne tu.

PRIHLÁSENIE SA do programu:

Študenti sa môžu prihlásiť do výberového konania o nominovanie do programu tým, že zašlú katedrovému koordinátorovi (Mgr. Zuzana Rojková, PhD,) svoj životopis a motivačný list v anglickom jazyku (pri záujme o českú univerzitu stačí v slovenskom jazyku) do 1.februára 2023 (18:00).

- Motivačný list má byť zameraný na štúdium v konkrétnej krajine, meste, na konkrétnej univerzite.

- Zazmluvnené univerzity nájdete v súbore "zoznam bilaterálnych zmlúv" na tomto odkaze.

Spolu s požadovanými súbormi študent zašle koordinátorovi informáciu o semestri, v ktorom chce mobilitu absolvovať a náhradnú univerzitu (pre každú je obmedzený počet študentov).

- Výberové konanie sa bude realizovať 3.2.2023 na základe zaslaných podkladov a informácií z AIS o prospechu študentov. Podmienky, podľa ktorých sa zostaví poradie nominovaných študentov: stupeň štúdia (uprednostnenie vyšších stupňov), poradie mobility (uprednostnenie prvej mobility), prospech študentov (uprednostnenie študentov bez opakovaných predmetov).

Výzva je vypísaná aj pre zamestnancov, ktorí chcú vycestovať na Erasmus + mobility výučba alebo stáž. 

 

Harmonogram štátnych skúšok (január 2023)

Vážení študenti,

harmonogram štátnych skúšok, ktoré budú prebiehať 25.01.2023 máte k nahliadnutiu v uvedenom dokumente.

 

Kolokviálna skúška 2022/2023

Milí študenti, dávame do pozornosti okruhy ku kolokviálnej skúške Bc. / Mgr. štúdia. Jednotlivé okruhy môžeme nájsť na nasledujúcom odkaze. Odporúčaná literatúra- podľa infolistu daného predmetu.

 

VÝZVA PRE ŠTUDENTKY/TOV DENNÉHO ŠTÚDIA pomáhajúcich profesií

Linka detskej istoty (LDI)  hľadá špecificky študentov/tky denného štúdia pomáhajúcich profesií (psychológia, sociálna práca, liečebná/špeciálna/sociálna pedagogika...) 2., 3. a 4. ročníka. Viac informácií nájdete v priloženom dokumente.

 

Online výučba v externom štúdiu v ZS AR 2022/2023

Vážení študenti,

v súvislosti s energetickou krízou a z nej vyplývajúcich šetriacich opatrení je od 3.10.2022 nariadená realizácia online výučby v externom štúdiu prostredníctvom MS Teams. 

 

Zadelenie do skupín pre 1.ročník Bc. - externé

Vážení študenti a študentky,

na nasledovnom linku nájdete zadelenie do skupín. Kvôli ochrane osobných údajov sú zverejnené len potrebné časti mien. Na ďalšie e-maily ohľadom zaradenia alebo preradenia do iných skupín nebudú vyučujúci jednotlivých predmetov odpovedať. Kontaktujte vyučujúceho len v prípade, že ste sa v zozname danej skupiny nenašli.  

 
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Kontakt
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
  • Katedra psychológie
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete