Prípravné kurzy

PRÍPRAVNÝ KURZ NA PRIJÍMACIU SKÚŠKU!     

Vážená študentka, vážený študent,   

chceli by ste zvýšiť svoje šance na prijatie na atraktívny študijný odbor – psychológiu? Prihláste sa na prípravný kurz, na ktorom Vám:

 • v intenzívnej forme zhrnieme najdôležitejšie  učivo z oblastí prijímacej skúšky,  
 • predstavíme spôsob tvorby testov a samotných otázok na prijímacie skúšky, 
 • odporučíme najvhodnejšiu študijnú literatúru,
 • poskytneme informácie o výhodách a špecifikách štúdia a študentského života na našej fakulte.

Prípravné kurzy prebiehajú v dvoch víkendových blokoch, každý rozvíja osobitný okruh predpokladov k úspešnému zvládnutiu prijímacej skúšky. Bloky je možné absolvovať aj jednotlivo, cena každého z nich je 70,- €.


1. blok – 70,- €

8.30 – 12.30 hod.

13.00 – 17.00 hod.

21. 4. 2018 (sobota)

Špecifiká štúdia a prijímacích skúšok

Dejinné kontexty psychológie

22. 4. 2018 (nedeľa)

Osobnostné a výkonové predpoklady

Biológia človeka

2. blok – 70,- €

8.30 – 12.30 hod.

13.00 – 17.00 hod.

28. 4. 2018 (sobota)

Sociálna psychológia

Náuka o spoločnosti - filozofia

29. 4. 2018 (nedeľa)

Všeobecná psychológia

Vývinová a edukačná psychológia


Prípravné kurzy na prijímaciu skúšku budú prebiehať v budove Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na Námestí J. Herdu 2, v miestnosti Z.0.3 na prízemí.

V prípade záujmu je potrebné: 

IBAN: SK14 8180 0000 0070 0040 2044 
SWIFT:  SPSRSKBA 
variabilný symbol: 21042018
 • oba dokumenty (prihlášku a potvrdenie o úhrade kurzu) a zaslať do 15.4.2018 na adresu:

Mgr. Anna Neslušanová, UCM v Trnave, Filozofická fakulta, Nám.  J. Herdu  2, 917 01 Trnava alebo na mail: anna.neslusanova(zav.)ucm.sk (tel. kontakt: 0911 770 320; 033 - 5565 223).

Bez dokladu o zaplatení nemôžeme prihlášku akceptovať.

Poplatok nie je možné uhradiť v deň konania kurzu.

Informácie ohľadom ubytovania počas trvania kurzu: 

Študentský domov FF UCM, Nám. J. Herdu 2, Trnava, (tel: 033 - 55 65 176 

Študentský domov Petra Pazmáňa, Rybníková 13/A, Trnava (tel.: 033 - 59 39 813)


Aktuality
Harmonogram štátnych skúšok 
Študentské psychologické dni 2018 
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
 • Katedra psychológie
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: maria.hideghetyova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
 • fax: 033 5565 106
Sociálne siete