Denné štúdium

Bakalárske štúdium predstavuje prvý stupeň kvalifikácie predmetného odboru. Hlavná oblasť uplatnenia absolventa v danom stupni je pozícia asistenta absolventa magisterského, prípadne doktorandského stupňa štúdia psychológie na pracovno-funkčných miestach s aplikačným využitím v rôznych oblastiach života. Môže pracovať samostatne, častejšie však pôsobí ako súčasť pracovného tímu.

Ciele I. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore psychológia sú:

 • sprostredkovanie základných poznatkov teoretickej psychológie
 • sprostredkovanie potrebných poznatkov z aplikovaných oblastí psychológie
 • využitie teoretických poznatkov a ich prepojenie s praxou
 • rozvíjanie zručností potrebných v práci psychológa


Magisterské štúdium predstavuje II. stupeň vysokoškolského štúdia, ktoré nadväzuje na bakalársky stupeň. Absolvent magisterského štúdia v odbore psychológia môže osvojené psychologické poznatky, metódy a postupy využívať k napomáhaniu optimálneho osobnostného a sociálneho rozvoja človeka a k zvyšovaniu kvality jeho života v rôznych oblastiach - rodinnej, pracovnej i sociálnej.

Absolvent II. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore psychológia disponuje:

 • poznatkami zo všeobecnej psychológie, vývinovej psychológie, sociálnej psychológie a psychológie osobnosti, ako i poznatkami aplikovaných psychologických disciplín, ktorých vedomosti vyústia do záverečnej štátnej skúšky
 • pripravenosťou na výkon povolaní, ktoré predpokladajú a vyžadujú profesionálnu znalosť psychologických poznatkov


Aktuality
Výučba Biodromálnej psychológie v piatok 24.11. 
Výučba a konzultačné hodiny dr. Baranovskej 
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Kontakt
 • Katedra psychológie
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: maria.hideghetyova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
 • fax: 033 5565 106
Sociálne siete